SÖKNING

 


Ainola 1904

Ainola som ligger i närheten av Tusby träsk i nuvarande Träskända stads område var kompositören Jean Sibelius och hans familjs hem från och med den 24 september 1904. På Ainola komponerade Sibelius den slutliga versionen av sin violinkonsert, symfonierna nr 3-7, Tapiola och flera andra mästerverk.

Ainola blev en väsentlig del av konstnärskolonin vid Tusby träsk, och familjen Sibelius växelverkan med Pekka Halonens familj på Halosenniemi, Eero Järnefelts familj på Suviranta och Juhani Ahos familj på Ahola var livlig.

Jean Sibelius dog på sitt kära Ainola den 20 september 1957. Kompositörens hustru Aino Sibelius bodde i hemmet ända till slutet av 1960-talet, och år 1972 sålde Jean Sibelius döttrar Ainola till finska staten som hemmuseum. Ainola öppnades för allmänheten 1974.

Till Ainola-sektionen