SÖKNING

 


AinolaAinola som är beläget i närheten av Tusby träsk i nuvarande Järvenpääs (Träskända) område var kompositören Jean Sibelius' och hans familjs hem från och med den 24 september 1904. På Ainola komponerade Sibelius violinkonsertens slutliga version, symfonierna nr 3-7, Tapiola och flera andra mästerverk.

Ainola blev en väsentlig del av Tusby träsks konstnärskoloni, och familjen Sibelius växelverkan med Pekka Halonens familj på Halosenniemi, Eero Järnefelts på Suviranta och Juhani Ahos på Ahola var livlig.

Jean Sibelius dog i sitt kära Ainola den 20 september 1957. Kompositörens hustru Aino Sibelius bodde i hemmet ända till slutet av 1960-talet, och år 1972 sålde Jean Sibelius döttrar Ainola till finska staten som hemmuseum. Ainola öppnades för allmänheten år 1974.