SÖKNINGSibelius som resenärSibelius var en flitig resenär. Otaliga gånger besökte han de nordiska länderna och flera andra europeiska stater. Till Förenta staterna reste kompositören en gång, men till exempel till Berlin över 30 gånger. Resorna indelades i studieresor, semesterresor och arbetsresor. Ofta hade resan alla dessa funktioner

Arbetsresorna hade tre huvudsyften: han gjorde sin musik känd genom att dirigera den framför olika orkestrar. Han bekantade sig med ny musik och tog intryck av samtida kompositörer på konserter. Dessutom smidde han den andra symfonin i Rapallo, den tredje i Paris och Tapiola i Rom.

Även om Sibelius rörde sig flitigt i hemlandet, måste han framför allt ses som en europé. Han reste utomlands fyrtioen gånger under lika många år. Under hela sitt aktiva kompositoriska arbete var han alltså utomlands i medeltal en gång varje år: ingen dålig prestation med beaktande av de dåtida transportmedlen – och Sibelius penningtillgångar!

Sibelius var hemvan på tåg och båtar. Han använde då och då spårvagn och till och med ”tunnelbanan” i Paris men undvek bussar, för att inte tala om flygplan. I ett sådant steg han inte in en enda gång under sitt långa liv. 1930-talets välstånd medförde ännu ett nytt nöje. Resan från Ainola till Helsingfors gick bekvämt med taxi.

Enligt sina egna ord arbetade Sibelius med gott resultat antingen i landsbygdens ro eller också på ett hotellrum i en storstad. Därför blev flera verk färdiga även utomlands. Men han hade ännu en orsak att resa: Inspirationen. Vissa resebeslut var helt tydligt överilade och hade fattats med bara ett par timmars varsel. Utan Ainos praktiska sinnelag och rutin hade Sibelius färdats omkring utan kappsäck.