Författare

 

Författargruppen

Vesa Sirén är ledare för Jean Sibelius-webbsidornas författargrupp.
Han är musikredaktör på Helsingin Sanomat och författare till boken Aina poltti sikaria – Jean Sibelius aikalaisten silmin (Otava 2000) som var nominerad för Fack-Finlandia-priset. Sirén har skrivit tiotals artiklar om Jean Sibelius bl.a. till Helsingin Sanomat och Finnish Music Quarterly.

Av webbsidorna har Sirén skrivit bl.a. Levnadsloppet, en del av specialämnena, essän Jean Sibelius som tonsättare samt presentationerna av bl.a. symfonierna och de andra orkesterverken, scenmusiken, körverken samt kammarmusiken från trior till kvintetter. Han har även ansvarat för beställningen av texter från de andra författarna.

Markku Hartikainen är Sibelius-forskare och har sedan år 1992 på heltid hållit på att sätta upp en kronologisk förteckning över familjen Sibelius brevväxling med stöd av flera stiftelser. Han har varit en anlitad expert vid utarbetandet av tidningsartiklar, böcker, akademiska lärdomsprov och andra vetenskapliga publikationer som har med Sibelius att göra. Hartikainen har skrivit över fyrtio manuskript för teater, radio, TV, film och opera samt hållit cirka trettio föreläsningar och föredrag som belyser Sibelius liv.

Tillsammans med Vesa Sirén har Hartikainen skrivit webbsidornas sektioner Människan och Ainola. Han är den huvudsakliga författaren för flera specialämnen, bl.a. sektionerna bostäder, resor, penningaffärer, släkt och familj. 

Kari Kilpeläinen är Sibelius-forskare till vars viktigaste verk hör bl.a. det gigantiska Jean Sibelius Manuscripts och redigeringen av andra symfonin i projektet Jean Sibelius Works (kritisk edition). 

Till webbsidorna har Kilpeläinen samlat en fullständig lista över de publicerade och opublicerade kompositioner som kan identifieras som Jean Sibelius verk. Listan har ordnats på tre sätt: enligt opusnummer, typ av verk och kronologiskt.

Veijo Murtomäki är Sibelius-forskare och professor i musikhistoria vid Sibelius-Akademin. Hans disputation Sinfoninen ykseys. Muotoajattelun kehitys Sibeliuksen sinfonioissa (Symfonisk enhet. Formtänkandets utveckling i Sibelius symfonier) publicerades år 1990. Murtomäki har skrivit flera artiklar och redigerat internationella antologier om Sibelius och klassisk-romantisk musik.

På dessa webbsidor har Murtomäki skrivit presentationerna av piano- och orgelverken, violin- och celloverken (solo- och duoverken) samt Stormen-scenmusiken och orkestersviterna.

Jukka Tiilikainen är Sibelius-forskare och förbereder sin disputation om Jean Sibelius sångproduktion. Han har även redigerat alla solosånger i projektet Jean Sibelius Works som är en kritisk edition av Sibelius produktion. Dessutom har han studerat solosång 1986-1995.

Tiilikainen har skrivit webbsidornas presentationstexter över Sibelius solosånger.

Reijo Ahtokari är filosofie doktor och forskare som har skrivit webbsidornas presentation av Jean Sibelius som frimurare.

Severi Blomstedt är arkitekt och direktör för Finlands arkitekturmuseum. Han har gjort Ainola-sektionens byggnadsritningar.
 
Sibelius-projektets delegation

Pekka Ritvos, Kauppalehti Optio, ordförande
Martti Enäjärvi, Patent- och Registerstyrelsen, viceordförande
Olli Alho, YLE
Urho Ilmonen, Nokia
Leo Eskola, Edita
Markku Linna, Undervisningsministeriet
Matti Packalén, John Nurminen
Kari Raivio, Helsingfors universitet
Jukka-Pekka Saraste, kapellmästare
Eva-Riitta Siitonen, Helsingfors stad
Tuomo Tuomi, Helsingin Suomalainen Klubi
Pertti Virkkunen, kollegiet för Jean Sibelius rättsinnehavare

Kommittén för informationstjänsten vid Helsingin Suomalainen Klubi

Leif Nordin, ordförande
Leif Eklöf, producent
Jari Karpakka
Nikolai Ylirotu
Teppo Oranne
Tuomo Tuomi
Pertti Virkkunen
Jouko Liusvaara
, sekreterare


Nikolai Ylirotu,
Medieproduktion
Teppo Oranne, Teknik

Leif Eklöf, Producent
Jeremias Ylirotu, Medieproduktion

Kalle Berg, Grafisk design
Inka Jurvanen, Grafisk design
Karstein Volle, Multimedia