SÖKNINGAlmanackor, skiss- och anteckningsböcker, pass

Sibelius var en spontan skribent som ofta skrev sina anteckningar på det närmaste papper som fanns till hands. Därför kan man hitta hans brevkoncept, inköpslistor, listor över förfallande växlar, skuldsaldon, adressuppgifter - till och med dagboksavsnitt - i de mest olikartade dokument.

Almanackor behövde Sibelius framför allt i skötseln av penningaffärer. Han skrev noggrant upp även sina växlars kommande förfallodagar samt ofta även borgenärerna och amorteringarna. Uppgifter om familjens utgifter och inkomster börjar förekomma i almanackor under slutet av 1910-talet av förståeliga skäl. Då hade inflationen stympat Sibelius pension till en bråkdel av det ursprungliga (Se Penningaffärer) och familjens ekonomi var stram.


I sina skissböcker ritade Sibelius även annat än sina teman. I dem finns brevkoncept, skuldberäkningar, växellistor och kompositörens egna funderingar. Till och med ett menyförslag har rymts bland noterna:

Halstrad fisk
Potatis med smör, persilja
Sås: Vispat smör, citron, dill, persilja, gräslök och matolja.

Sibelius gjorde sina första bevarade dagboksanteckningar i den skissbok som han använde under åren 1896-1900. Kompositörens kommentar om sin mor är inte smickrande för henne: "Hos mamma. O heliga enfald. O simplicitas." Intressant är kompositörens fnysning som han har skrivit på nederkanten av en sida.

1900 4 november
Inbillar du dig att vara lyckligare nu. Bosch!
Du är ju "utrikes" !! Ha Ha !
Av en slump tog jag skissboken från år 1898 med

Sibelius var med sin familj i Berlin i november 1900 på väg till Italien (Se Resor). Texten berättar att kompositören hade denna skissbok med sig när han arbetade på sin andra symfoni i Rapallo.

Anteckningsboken från Emil Gutmanns konsertbyrå använde Sibelius även som dagbok från juli 1912 till juni 1913. Skuldärendena dominerar helt naturligt innehållet, men på dess sidor finns även kompositörens egenartade språkstudier med tanke på hans kommande besök i England. De berättar för sin del om Sibelius kunskaper i engelska:

Thre baar before L (3 takter före)
From beginning
Last mouvement
onns more (en gång till)
Gå onn (vidare!) Go onn

På Amerikaresan 1914 hade Sibelius en liten anteckningsbok med sig. Den visade sig vara ett nyttigt hjälpmedel, för på dess sidor samlade kompositören namn och adresser på de personer han mötte.

Anteckningsboken tjänade också som dagbok på ditresan i maj 1914. På lördagen 23.5 kommenterade Sibelius sitt ressällskap på s/s Kaiser Wilhelm II: Dödligt bedrövliga ansikten. Låg i min bädd [hela dagen?].


Av Sibelius bevarade pass framgår naturligtvis överskridanden av riksgränser med datum samt visum. I dem finns även uppgifter om kompositörens längd. I passen växlade längden i allmänhet mellan 176-177 cm. "Som störst" var Sibelius när han dirigerade sin sjunde symfoni i Stockholm 1924. Kompositören reste i mars till Sverige med ett pass som bara var giltigt en månad. Som sin längd hade han uppgett ståtliga 182 cm.