SÖKNING

 


Bostäderna i Helsingfors 1902-04

9. Hösten 1902 – våren 1903 Eriksgatan 22
Stadsdel IV Kvarter 74 Tomt 9 Ägare W. W. Öhman


HSA Magistratens arkiv

Beslutet om att återvända till Helsingfors mognade under sommaren 1902. I augusti kom Sibelius från Tvärminne till Helsingfors för att söka bostad och satte in en sökannons i Hufvudstadsbladet den 20 augusti.

Det kom anbud från Kronohagen, Fabriksgatan och Fölisövägen. De begärda hyrorna var enorma. I anbuden kostade en vinter i Helsingfors lika mycket som tre hela år på Mattila. Slutligen hittade han en lämplig bostad med Eero (Erik) Järnefelts hjälp – från Eriksgatan. I tredje våningen på Eriksgatan 24 fanns en hörnlägenhet till buds. Sibelius gjorde en skiss av bostadens rumsdisposition i ett brev till sin fru.

Planen föll på Ainos graviditet. Att kliva i trappor var förbjudet för henne. Slutligen fann man ett hem i ett trähus på granntomten. Bostaden bestod av bara tre rum, kök och tambur, men hyran var kanske rimlig.

Flyttningen till staden ägde rum vid månadsskiftet september-oktober och problemen började omedelbart. Sibelius flydde undan sin hustrus melankoli under graviditeten till Helsingfors restauranger. Med Katarinas födelse den 12 januari 1903 lugnade sig situationen, men bara temporärt. Beslutet om en slutgiltig flyttning till landet började mogna och blev bara starkare under följande sommar i Lojo och under familjens första resa till Vederlax. I bostaden på Eriksgatan färdigställde Sibelius förvånansvärt få verk. Den viktigaste prestationen var en ny version av En saga.

10. Hösten 1903 – våren 1904 Lönnrotsgatan (Andersgatan ) 19:e Stadsdel IV Kvarter 73 Tomt 12 Ägare Överläkare C. T. Wahlberg


HSA Magistratens arkiv

Aino Sibelius stannade med sina barn i Lojo ända till slutet av september. Kompositören skaffade en ny bostad på Andersgatan. När han flyttade med familjens tjänarinna Mari till bostaden i augusti var det uppenbart att det här skulle vara den sista vintern i Helsingfors. Också hyran var hög: 495 moderna euro i månaden. Projekten för byggandet av Ainola var redan i full gång (Se Ainola: Bakgrunden till byggandet). I maj lämnade familjen Helsingfors för gott. Ett tillfälligt hem hittades på Kylänpää gård i Tusby, och Ainola blev färdigt i september 1904.

I bostaden på Andersgatan eller nuvarande Lönnrotsgatan kunde Sibelius trots Helsingfors frestelser arbeta flitigt. Han komponerade Döden-scenmusiken och därtill anknutna Valse triste samt till exempel den första versionen av violinkonserten, Cassazione och betydande sånger som I natten och På verandan vid havet.