SÖKNING
Sibelius hälsa

"Bland vänner och den stora allmänheten finns en utbredd uppfattning om att Janne arbetar utomordentligt fort och skakar sina verk ur ärmen som lek samt att hans hälsa är outslitlig. Skulle det inte vara på tiden att ta bladet ur munnen och upplysa vännerna om Jannes långsamma arbetssätt och vacklande hälsa. Jag upprepar ännu en gång: endast genom hans närmastes aktivitet kan Janne räddas, lämnad åt sig själf går han förlorad.

Hans besvär måste vara eller håller på att utvecklas till sockersjuka - en sjukdom som är bättre än sitt rykte. Det är skäl att noggrant iaktta regelbunden livsföring, undvika socker, hålla huden spänstig och ren med lämpliga bad, klä sig varmt, undvika drag, sinnesrörelse och upprörande saker."
-Råd av Axel Carpelan

"Jag har alltid fört ett osunt liv (…) Alla de läkare som förbjöd mig att röka och använda sprit är länge sedan döda. Men jag bara lever."
-Jean Sibelius på äldre dagar.