SÖKNING
Jean Sibelius vänner

Jean Sibelius vänner i åldersföljd

Även tidsmässigt var Jean Sibelius vänkrets omfattande, från bekantskapen med Walter von Konow i början av 1870-talet till de vänskapsband som slöts på 1920-talet med unga musiker såsom Jussi Jalas och Martti Similä. "Tystnaden på Ainola" syns även på vidstående diagram: de flesta av Sibelius nära vänner dog senast på 1930-talet.

På vidstående diagram finns några av Sibelius vänner, lärare och elever i ordning efter födelseår. Färgskiftningen anger den tid då ifrågavarande person kom in i Sibelius vän- eller bekantskapskrets.