SÖKNING
Släktingar i alfabetisk ordning


Några av Jean och Aino Sibelius släktingar i alfabetisk ordning
.


Blomstedt Anssi f. 1945. Heidi Blomstedts son, filmregissör.

Blomstedt Aulis 1906-1979: JS' svärson, Heidi Blomstedts make, arkitekt, professor.

Blomstedt Heidi (f. Sibelius) 1911-1982: JS' dotter, keramikkonstnär.

Blomstedt Juhana f. 1937: Heidi Blomstedts son, bildkonstnär, professor.

Blomstedt Petri 1941-1998: Heidi Blomstedts son, arkitekt. Planerade bl.a. Hotel Kämps restaurering på 1990-talet.

Blomstedt Severi f. 1946: Heidi Blomstedts son, arkitekt. Direktör för Finlands arkitekturmuseum 2002-. Planerade bl.a. Ainolas grundrenovering på 1980-talet. Slutförde sin bror Petris planer för Hotel Kämps restaurering.

Borg Gabriel 1797-1855: JS' morfar. f. 23.10.1797 Vihanti d. 13.12.1855 Pyhäjoki. Fil. mag. 1823. Klass- och rysklärare i Uleåborgs trivialskola 1824-. Rektor för trivialskolan i Tavastehus 1828-38. Rektor för Åbo trivialskola 1838-44. Prästvigning 1844. Kyrkoherde i Nykarleby 1845-50. Kyrkoherde i Pyhäjoki 1850-55. Maka: 1:o 12.2.1830 i Åbo Johanna Ulrika Hedberg 1804-35; 2:o 9.8.1838 på Terdis gård i Sääksmäki Katarina Juliana Haartman f. 20.11.1812 Sääksmäki d. 4.12.1892 Tavastehus.


Borg Katarina Juliana (f. Haartman) 1812-1892: JS' mormor. Född Haartman från Terdis gård i Sääksmäki

Clodt (von Jürgensburg) Catharina (f. Vigne) ?-1865: AS' mormor, dotter till en fransk officerare.

Clodt (von Jürgensburg) Konstantin 1807-1879: AS' morfar, friherre. F. i S:t Petersburg 18.6.1807. Generalmajor i ryska artilleriet. Tog avsked från krigstjänsten 1835, verkade sedermera som gravör och xylograf. Dog i S:t Petersburg 3.11.1879. Maka 1:o Catharina Vigné. Maka 2:o i S:t Petersburg i november 1871 Johanna Ossipov, f. i S:t Petersburg 1842.

Enckell Laura f. 1919: Ruth Snellmans dotter.

Ilves Eero 1887-1953: JS' svärson, Katarina Ilves' make, bankdirektör.

Ilves Jan f. 1927: Katarina Ilves' son, ekonom, diplompianist.

Ilves Katarina (f. Sibelius) 1903-1984: JS' dotter.

Ilves Merike f. 1925: Katarina Ilves' dotter, tv-redaktör.

Jalas Jussi 1908-1985 (till år 1944 Blomstedt): JS' svärson, Margareta Jalas make. Finlands nationalteaters kapellmästare 1930-45, Helsingfors Teaterorkesters dirigent 1934-1956, kapellmästare för Finska Operans (Nationaloperans) 1945-1958, överkapellmästare för Finlands Nationalopera 1958-1973. Lärare för Sibelius-Akademins kapellmästarklass 1945-1965.

Jalas Margareta (f. Sibelius) 1908-1988: JS' dotter, filosofie magister.

Jalas Risto 1929-1956: Margareta Jalas' son. Juris kandidat.

Jalas Tapio: 1941-1993. Margareta Jalas' son. Flöjtist, lektor.

Järnefelt Armas 1869-1958: AS' bror. Kompositör, kapellmästare. Studerade vid Helsingfors musikinstitut 1887-1890 under Martin Wegelius' och Ferruccio Busonis ledning. Albert Beckers elev i Berlin 1890-1893. Jules Massenets elev vid Paris konservatorium1893-1894. Dirigent för Viborgs Musikvänners Orkester 1898-1903. Operaföreställningar vid Finlands nationalteater 1904-07. Helsingfors Musikinstituts direktör 1906-1907. Kapellmästare vid Stockholms Kungliga teater (operan) 1905-1906 och 1907-1932; hovkapellmästare från år 1911 och första hovkapellmästare från år 1923. Överkapellmästare och konstnärlig direktör för Finska Operan 1932-36 och kapellmästare för Helsingfors stadsorkester 1942-1943. Centrala verk bl.a. Korsholma, kantaten Isänmaan kasvot och de populära miniatyrerna Berceuse och Prelud.

Järnefelt Arvid 1861-1932. AS' bror, författare, journalist, jordbrukare och tolstojansk lekmannapredikant. Kända verk bl.a. Isänmaa och Vanhempieni romaani. Bad Sibelius om musiken till sitt skådespel Döden. Valse triste blev till som en del av skådespelsmusiken.

Järnefelt August Aleksander 1833-1896. AS' far. Generallöjtnant, guvernör, ordf. för delegationen för försvarsärenden. En passionerad förkämpe för det finska språkets ställning. Född i Tohmajärvi 2.4.1833. Gick i Nyslotts högre elementarskola och Finska kadettskolan. Blev kommenderad till Mihailovskis artilleriskola i S:t Petersburg 25.8.1853, varifrån han förflyttades vid slutet av samma år till artilleriakademin. Efter att ha gått överofficersklassens kurs blev han förflyttad till artilleriinspektörens stab 23.6.1855. Sändes till Nikolajevskis akademi 6.9.1856, till vars geodetiska avdelning han förflyttades under slutet av samma år. Arbetade vid samma tidpunkt även vid Pulkova observatorium. Förflyttades som underkapten till astronomiska arbeten på en topografisk avdelning som verkade i Finland 25.4.1860.

Under det följande decenniet ledde han olika topografiska kartläggningsarbeten i Finland ända in i Lappland, verkande tidvis även som assistent vid Pulkova observatorium, och föreläste vid generalstaben om geodesi och astronomi. Befordrades till överste 1868 och utnämndes till chef för Finlandsavdelningen i det ryska topografiskrået 1.4.1870.

Deltog i kriget mellan Ryssland och Turkiet 1877-78 och ledde kartläggningen av de erövrade områdena. Befordrades till generalmajor 29.4.1878, då han började tjänstgöra vid kartläggningsstyrelsen i S:t Petersburg. Återvände till Finland 1881 och ledde kartläggningsarbetet ännu under ett par år.

Blev 27.10.1883 utnämnd till guvernör i S:t Michels läns och redan 24.1.1884 till samma uppgift i Kuopio län. Befordrades till generallöjtnant 11.9.1888 och blev landshövding i Vasa län 8.11. samma år. Under sin tjänstgöring där blev han utnämnd till Finlands senat sommaren 1894. Verkade som ordförande för delegationen för försvarsärenden ända till sin död. Dog i slaganfall i Helsingfors 15.4.1896.

Järnefelt Aurora Fredrika (f. Molander) 1800-1868: AS' farmor.

Järnefelt Eero: Se Järnefelt Erik. (Obs: Järnefelt Eero även Arvid Järnefelts son som levde 1888-1970. Ambassadör.)

Järnefelt Elisabet(h) (f. Clodt von Jürgensburg) 1839-1929: AS' mor. Tolstojansk kulturpersonlighet till vars salong på 1880-talet hörde förutom hennes egna konstnärssöner bl.a. Juhani Aho och JS.

Järnefelt Ellida (Liida) 1865-1885: AS' syster.

Järnefelt Ellen (Elli): 1867-1901. AS' syster. Lärare. Begick självmord.

Järnefelt Emma (f. Ahonen) 1866-1905: Kasper Järnefelts maka.

Järnefelt Emmy (f. Parviainen) 1865-1937: Arvid Järnefelts maka.

Järnefelt Erik (Eero) 1863-1937. AS' bror, målare, professor. Bodde granne med Ainola på Suviranta med sin familj.

Järnefelt Gustav Adolf 1791-1838: AS' farfar. Föddes på Rantasalmi 20.7.1791. Frivillig i Savolax lätta infanteriregemente 1804. Tog del i finska kriget 1808-09. Student i Åbo 15.5.1816. Kronofogde i Karelens nedre härad 11.4.1820. Dog i Tohmajärvi 17.5.1838.

Järnefelt Hilja 1873-1879: AS' syster. Dog i tuberkulos.

Järnefelt Kasper 1859-1941: AS' bror, lyceets lektor, länsstyrelsens översättare.

Järnefelt Olivia (f. Edström) 1876-1971: Armas Järnefelts andra maka. Sångerska.

Järnefelt Saimi (f. Swan) 1867-1944: Erik (Eero) Järnefelts maka.

Järnefelt Sigrid Kaarina 1875-1876. AS' syster.

Järnefelt-Palmgren Maikki (f. Pakarinen) 1871-1929: Armas Järnefelts första maka. Andra maken Selim Palmgren. En sångerska som vunnit internationell berömmelse. Engagerad vid bl.a. Breslaus opera, Berlins Kroll-opera, Düsseldorfs opera, Turins kungliga opera och Riminis opera. Gästföreställningar i bl.a. Stockholm, Wien och Wagner-festspelen i Bayreuth. Pedagogiskt arbete, publicerade bl.a. Laulutaiteen opas (Vägledning till sångkonst).

Kirves Marjatta (f. Paloheimo) f. 1915. Eva Paloheimos dotter.

Paloheimo Arvi 1888-1940. JS' svärson, Evas make. Vicehäradshövding, affärsman.

Paloheimo Eva (f. Sibelius) 1893-1978: JS' dotter. Skötte släktens ärenden efter JS' död.

Paloheimo Janne 1922-1989: Eva Paloheimos son. Ekonom, fastighetsråd.

Paloheimo Martti 1917-1987: Eva Paloheimos son. Vicehäradshövding, bankdirektör.

Porra Aino (f. Jalas) f. 1946: Margareta Jalas' dotter, orkestermusiker.

Risito Satu (f. Jalas) f. 1943: Margareta Jalas' dotter, violinist.

Sibelius Christian Gustaf 1821-1868: JS' far. Föddes i Lovisa 10.12.1821. Läkare. Student på Borgå gymnasium 21.6.1841. Fil.kand. 7.6.1847, fil.mag. 22.6.1847. Med.kand. 15.12.1851, med.lic. 10.5.1856, med. och kir.dr 31.5.1860. Linjeskeppet Finlands underläkare 13.5.1853-16.3.1854, slotts- och lasarettsläkare i S:t Michel 1854, ordinator för Helsingfors allmänna hospital 25.3.1855, extraordinarie läkare på samma sjukhus 14.7.1855. Undervisningsskarpskyttebataljonens äldre läkare 9.7.1856, Åbo skarpskyttebataljons läkare 25.10.1856-4.6.1857 och stadsläkare 1856, Tammerfors stads- och lasarettsläkare 31.8.1858-1.4.1859, Tavastehus skarpskytteskolas läkare 3.6.1859, Tavastehus skarpskyttebataljons överläkare 1.1.1861- och stadsläkare 1.1.1861-. Dog i tyfus 47 år gammal.

Sibelius Christian 1869-1922: JS' bror. Överläkare på Lappvikens sjukhus, professor.

Sibelius Evelina 1832-1893: JS' faster. Bodde i Lovisa och 1885-1889 även i Helsingfors med JS' mor och syskon.

Sibelius Harry Christian Sibelius 1910-1951: JS' brorson.

Sibelius Johan 1785-1844: JS' farfar. Köpman och rådman. Föddes 16.11.1785 i Lappträsk. Borgarrättigheter som köpman 1812. En av stadens åldermän 1815. Rådman 1823. Dog 59 år gammal i Lovisa 20.12.1844.

Sibelius Johannes (Jussi) Gustaf Christian 1904-1940: JS' brorson.

Sibelius Kaino Ihannelma (Nelma) (f. Swan) 1878-1970: JS' brors maka.

Sibelius Katarina Fredrika (f. Åkerberg) 1792-1879: JS' farmor.

Sibelius Linda 1863-1932 JS' syster. Lärare. De sista årtiondena i vård för mentala problem.

Sibelius Maria Charlotta (f. Borg) 1841-1897: JS' mor.

Sibelius Rita (Riitta) Elisabeth (Wangel) f. 1907: JS' brorsdotter. Specialläkare.

Snellman Jussi 1879-1969 JS' svärson, Ruth Snellmans make, skådespelare vid Finlands Nationalteater.

Snellman Ruth (f. Sibelius) 1894-1976: JS' dotter, skådespelare vid Finlands Nationalteater.

Virkkunen Erkki f. 1917: Ruth Snellmans son. Vicehäradshövding, bankdirektör.