SÖKNING
Släkten Borg

Släktens rötter är inte kända. J. R. Aspelin förmodar att dess stamfader var en löjtnant vid namn Karl som tjänstgjorde i Viborg under Karl XII:s tid och tog sitt namn från stadens borg.

Trots sin militära härkomst var släkten på 1800-talet känd framförallt för sina präster och tjänstemän. Dess mest betydande medlemmar på den tiden var Sibelius mors farbror, domprosten och teologie doktorn Aron Gustav Borg, vars avkomling var bl.a. operasångaren Kim Borg. För själva kompositörens del är den kanske intressantaste släktingen hans moders kusin, den berömda fennomanen Carl Gustav Borg.

Karl Borg, löjtnant
d. på 1720-talet

Son:

Karl Karlsson Borg
f. 5.4.1716 Tobolsk d. 26.3.1797 Ylikannus. Länsman i Pyhäjoki och sockenskrivare.
Maka: 12.11.1745 Katarina Ruuth

Son:

Gabriel Karlsson Borg
f. 10.8.1758 Pyhäjoki d. 24.10.1824 Laihela. Kyrkoherde i Brahestad, Salois och Laihela.

Maka:
1:o Maria Gustava Chydenius,
2:o Maria Katarina Lindblad och
3:o Eva Katarina Österbladh

Söner:

Karl Jakob Borg
1788-1853
Vars son: Carl Gustav Borg
1823-95

Gabriel Borg
Sibelius morfar
1797-1855
Vars dotter: Maria Charlotta Borg
Sibelius mor
1841-97

Aron Gustav Borg
1810-83

Carl Gustav Karlsson Borg
f. 23.10.1823 Vihanti d. 23.2.1895 Helsingfors. Ogift. Lektor i finska vid det Kejserliga universitetet i Helsingfors 1854-. Medlem i svensk-finska ordbokskommittén 1852-53. Historisk-filosofiska fakultetens t.f. kurator 1854-, ordinarie 1856-58, översättare till finska och tolk i senaten 1857-. Finsklärare i Helsingfors lyceum och flickskola 1855-. Finska litteratursällskapets sekreterare 1861-62 och skattmästare 1865-75. 1862 medlem i en kommitté som gav ett utlåtande om finska språkets lämplighet som myndighetsspråk. Direktör på Finlands statskontor 1875-80. Mycket omfattande publikationsverksamhet, bl.a. finsk översättning Sadut, 10 häften Helsingfors 1848-50 och svenska översättningar Kullervo, en episod ur Kalevala Helsingfors 1850, Öfversättningar ur andra upplagan af Kalevala Helsingfors 1851 och Lemminkäinen, en sångcykel ur Kalevala Helsingfors 1852.

Hos familjen till Gabriels änka Katarina Juliana Borg hörde Sibelius andra läsa svenskspråkig litteratur och läste den även själv. Det är helt möjligt att kompositören redan under sin skoltid bekantade sig med de Kalevalaöversättningar som hans moders kusin gjort, även om han aldrig nämnde saken.

Gabriel Gabrielsson Borg (Sibelius morfar)
f. 23.10.1797 Vihanti d. 13.12.1855 Pyhäjoki.

Fil.mag. 1823. Klass- och rysklärare i Uleåborgs trivialskola 1824-. Rektor för trivialskolan i Tavastehus 1828-38. Rektor för Åbo trivialskola 1838-44. Prästvigning 1844. Kyrkoherde i Nykarleby 1845-50. Kyrkoherde i Pyhäjoki 1850-55. Maka: 1:o 12.2.1830 i Åbo Johanna Ulrika Hedberg 1804-35; 2:o 9.8.1838 på Terdis gård i Sääksmäki Katarina Juliana Haartman f. 20.11.1812 Sääksmäki d. 4.12.1892 Tavastehus.

Katarina Juliana Borg (1812-92)

Barn från 1:a äktenskapet 3, dog som minderåriga, från 2:a äktenskapet:

Tekla Helena Adelinda Borg
f. 30.8.1839 Åbo, d. 26.1.1912 Tavastehus. Ogift.

Maria Charlotta Sibelius f. Borg, Sibelius mor

Gustav Julius Borg, f. 17.7.1843 Åbo. Skolelev, d. 7.10.1858 Tavastehus.

Axel Borg (1845-1903)

Axel Gabriel Borg, f. 16.11.1845 Nykarleby. rektor för lyceet i S:t Michel, d. 2.7.1903 Nyslott. Ogift.

Oskar Fredrik Borg, f. 28.12.1847 Nykarleby. Direktör för Kymölä seminarium, d. 28.4.1907. Maka: 30.12.1874 Ida Agata Savonius.

Anna Juliana Borg, f. 24.2.1850 Pyhäjoki. Lärare, d. 30.1.1909 Tavastehus. Ogift.

Otto Rudolf Borg, f. 24.2.1850 Pyhäjoki. Lektor vid Tammerfors lyceum, d. 18.1.1898 Tammerfors. Maka: 8.10.1885 i Tammerfors Hilma Maria Wegelius.

Lydia Johanna Borg, f. 1.8.1852 Pyhäjoki, d. 12.10.1852 Pyhäjoki.

 

Maria Charlotta Sibelius f. Borg (Sibelius mor)

Barn:
Linda Maria 1863-1932
Johan Christian (Kristian) Julius (Janne, ”Jean") 1865-1957
Christian (Kristian) 1869-1922

Sibelius mor föddes i Åbo den 18 augusti 1841 som barn till rektorn för den lokala trivialskolan. Hon döptes till Maria Charlotta och var i födelseordningen familjens andra barn. Fadern, Gabriel Borg, var i sitt andra äktenskap. Hans första hustru hade dött långt över tjugo år tidigare, liksom de tre barn som fötts i äktenskapet. Marias mor Katarina Juliana var född Haartman från Terdis gård i Sääksmäki.

Gabriel Borg prästvigdes i Åbo 1844 och han fick platsen som assistent till kyrkoherden i Karleby. Familjen flyttade till Österbotten. Då hade Maria en storasyster, Tekla, och även en lillebror, Gustav Julius, som dog senare som tonåring i Tavastehus.
I Österbotten fick familjen ännu sönerna Axel och Oskar, tvillingarna Juliana (Julia, ”Lula”) och Otto, samt Lydia som bara levde i ett par månader.

Prosten Gabriel Borg dog vid 58 års ålder år 1855. Änkan Katarina flyttade med sina barn till Tavastehus, nära sina egna släktingar. Enligt tidens sed fick familjens söner gå i lyceum och kom in vid universitet. Döttrarnas utbildning satsade man inte på.

Maria var bara 20 år gammal, när hon i mars 1862 gifte sig med stadsläkaren Christian Gustaf Sibelius som redan närmade sig medelåldern. Motsatserna kompletterade uppenbarligen varandra, för äktenskapet var lyckligt, men kort. Christian Gustaf dog i tyfus sommaren 1868. Änkan blev med två barn, Linda och Johan (Janne), samt ett dödsbo som var i likvidation. Christian, familjens tredje barn, föddes i mars 1869 (Se Levnadslopp).

Maria var tungsint religiös och hade i likhet med sina båda systrar fallenhet för melankoli, men hon var en bra mor. Med anspråkslösa medel och släktingarnas stöd utbildade hon sina tre barn. Sibelius bror Christian blev en framstående läkare och systern Linda lärare.

Av barnen stod dottern Linda Maria närmast. Förhållandet till den kommande kompositören var litet ytligare. Hela sitt liv var Sibelius sin mor tacksam för all den vård och omsorg som han fått, men något saknades också: "Jag har alltid längtat efter någon som skulle smeka mig. Hemma hos oss var jag den enda som gjorde så", skrev kompositören till sin blivande maka den 2 januari 1891. Även på det intellektuella planet upplevde sonen senare att hans mor blivit främmande för honom. I december 1896 skrev Sibelius en privat anteckning: "Hos mamma. O heliga enfald. O simplicitas."

På 1890-talet bodde Maria Sibelius i Tammerfors i flera år och hade gemensamt hushåll med sin dotter. Linda och Marias bror Otto var lärare i Tammerfors. Maria dog helt oväntat den 29 december 1897. Dottern Linda repade sig aldrig helt från detta slag.