SÖKNING


 


Om dirigering

När man dirigerar en stor elitorkester känner man sig som en 75 % bättre dirigent och liksom höjer sig över allt. T.ex. i Tuonelas svan stannar man upp för att njuta av stråkarnas sköna klang, och tempot blir av sig själv mycket långsammare.
Allt som allt har jag dirigerat utomlands över 200 gånger, bl.a. IV symfonin har jag dirigerat i England 5 gånger.
(Till Jussi Jalas 28.7. 1942)

Ofta dirigerar jag en orkester i sömnen, mina orkestrar är så stora att violans bakre bultar försvinner i horisonten. Och allting är förunderligt.
(Till Jussi Jalas 27.8.1943)

Om jag hade blivit kapellmästare, hade jag blivit helt utbränd inom ett par år. Mitt temperament är sådant.
(Till Jussi Jalas 27.8.43)