SÖKNING


 


Politik

Politiken som sådan har aldrig intresserat mig. Med andra ord: allt politiskt kannstöperi, dilettantaktig politisk verksamhet har jag alltid avskytt. Jag har försökt bidra på annat sätt.
(Karl Ekman 1935)