SÖKNING


 


Filosoferande, självrannsakan

I min natur finns det något demoniskt som jag ibland känner mycket klart, men samtidigt finns där något barnsligt som försonar det.
(Santeri Levas 1960b)

Jag kommer väl att ha min egen plats. Komponister har sina uppgångs- och nedgångsperioder. Det blir säkert också sådana tider då mina verk kommer att stå i bakgrunden, men jag tror mig våga hoppas, att de inte kommer att glömmas helt. Ett konstverk har i sig själv en livslåga som aldrig helt kan släckas.
(Santeri Levas 1960b)

Kant nådde det mänskliga tänkandets yttersta gränser. Men vad visste han egentligen? Ingenting alls.
(Santeri Levas 1960b)

Det väsentligaste i oss är strävan mot Gud. Redan det att människan tror och alltid har trott på Gud bevisar i mitt tycke att ett högre väsen styr allt varande – ett hurudant och i en hurudan form, det kan vi naturligtvis inte fatta.
(Santeri Levas 1960b)

Allt som var grönt i den, hoppets färg – äger jag! ; likaså tar jag kraftfullt emot allt det röda. Sedan finns det blåa, trons färg – Ja-a - .
(JS: Aino Sibelius. 31.3.1899)

Det kan inte finnas ett större tankesammanhang än Jesus och solen, världens två största idéer tillsammans.
(Jalmari Finnes citat JF: Eliel Aspelin-Haapkylä 17.7.1905)