SÖKNING
Samtida kompositörer


Jean Sibelius levde ett långt liv under vilket musikens historia förändrades totalt. När Sibelius föddes var wienklassicismen och förromantiken ännu acceptabla kompositoriska stilar i Finland och även i Europa. När Sibelius började ta lektioner i violinspel, var Liszt, Wagner och Verdi aktiva kompositörer. När Sibelius började studera komposition ansåg man i Finland att Edvard Grieg var en djärv musikalisk förnyare.

Före sitt dödsår 1957 hade Jean Sibelius hunnit se hur musiken hade framskridit från senromantiken till bl.a. impressionismens, expressionismens, neoklassicismens, 12-tonsystemets, högserialismens och Darmstadtskolans år samt å andra sidan till jazzens guldålder och rockens uppkomst