SÖKNING
Sagt om Sibelius som kompositör


”Vi kan konstatera, att Jean Sibelius är en av nutidens mest genialiska tondiktare. Och av nu levande kompositörer lär det bara finnas en – Richard Strauss – som är fullt kompetent att bli nämnd vid sidan om Jean Sibelius.”
Erik Furuhjelm 1916

”Det verkar som om ingen kompositör skulle någonsin ha uttryckt sig själv så direkt, så naturligt, och trots detta med en sådan kraft som Sibelius. Likaså tycks det aldrig ha uppenbarat sig en värdigare arvtagare till naturdyrkarnas släkt än Sibelius.”
Olin Downes 

"Om Sibelius är bra, måste måttstockar för musikalisk kvalitet från Bach till Schönberg (…) ordnas på nytt", skrev Adorno.
Theodor Adorno 1938

”Sibelius, världens sämsta kompositör”
René Leibowitz 1955

”Som utvecklare av den symfoniska formen och den symfoniska tekniken var Sibelius i motsats till sin skenbara kompositörstyp en av musikens stora förnyare och revolutionärer (…) Tiden får utvisa om de [Sibelius ja Sjostakovitj] var den tonala musikens sista stora mästare.
Erkki Salmenhaara 1984

”Sibelius musik är så koncentrerat och exakt. Med Sibelius känns det att om en enda dropp rör din hud, så bränner den sin väg ända till benet.
'Simon Rattle 1998