SÖKNING
Jean Sibelius som tonsättareJean Sibelius i sitt arbetsrum i Ainola år 1915 under kompositionsarbetet med den femte symfonin.


Jean Sibelius (1865-1957) produktion är en av den klassiska musikens mest fascinerande skattkammare. I den ingår världsberömda hitar såsom Valse triste och Finlandia. I den ingår 1900-talets mest inspelade violinkonsert. I den ingår symfonierna nr 1-7. Symfonicykeln är en av de mest uppskattade och mest framförda efter Beethoven. I den ingår lättfattliga småstycken och djupsinniga, helt egenartade mästerverk i stil med Luonnotar och Tapiola.

Sibelius kompositoriska produktion skapades i huvudsak under de fem årtiondena mellan början av 1880-talet och slutet 1920-talet. Hans stilistiska utveckling går från de första studierna i wienklassicistisk och förromantisk stil genom nationalromantiken och ett slags nyklassicistiskt och expressionistisk-impressionistiskt mellanstadium mot de sista stora verken där det symfoniska tänkandet förnyas och utkristalliseras på ett sätt vars betydelse med hjälp av modern forskning först nu börjar öppnas.