SÖKNING
Musikintresset blir seriösare 1881-1885

Jannes huvudinstrument piano byttes till violin vid övergången till 1880-talet. Hans absoluta gehör hade vant sig vid hemmets nedstämda taffelpiano. Sibelius mindes att när man hade skaffat ett piano med normal stämning, hade det känts främmande och han hade ”övergått till violinen”.

På hösten 1881, vid nästan 16 års ålder fick Janne äntligen vara med om riktiga musiklektioner hos militärkapellmästaren Gustaf Levander. Inverkan på skolgången blev dramatisk redan innan lektionerna hade börjat: på sommaren 1881 hade Janne fått en duglig violin av farbror Pehr från Åbo och han glömde att läsa för de villkor han fått i latin. Den femte klassen måste han göra om.Sibelius avgångsbetyg från Tavastehus normallyceum

Han gjorde emellertid snabbt framsteg i violinspel. Syskonen bildade en trio där Janne spelade violin, Linda piano och lillebrodern Christian cello. Syskontrion Janne, Linda och Christian Sibelius på badkasinot i Lovisa.

I december 1881 hade Janne även anslutit sig till skolorkestern där han spelade andra violin. Snart spelade han även i en kvartett av lokala amatörer. I repertoaren ingick till exempel kvartetter av Haydn och verk av Schubert och Mendelssohn.

Enligt många Sibelius-biografier skulle Janne ha komponerat sin första pjäs Vattendroppar under åren 1875-1876. Den är en miniatyr för cello och violin i wienklassicistisk stil. Idag tror de flesta forskare att kompositionsåret snarare borde förläggas i början av 1880-talet och att det kan vara frågan om en liten pizzicatoskiss för Janne och hans broder Christian som nyligen börjat spela cello.

Våren 1883 skrev Sibelius att han börjat studera harmonilära. "Jag har spelat huvudsakligen piano för att slutligen lära mig läsa noter som farbror sade", skrev han.

Det första omnämnandet av en egen komposition är från ett brev från Kalalahti den 25 augusti 1883. Sibelius berättade att han hade komponerat en trio och höll på med en annan. "Dåliga är de ju, men det är bra att ha något att syssla med på regniga dagar", skrev han. Den bevarade trion är Jannes första komposition vars datum man vet med säkerhet. På det här sättet hade Sibelius inlett sin karriär som komponist.

Sibelius komponerade sina första verk som bruksmusik för familjen. I de tidiga verken har man sett influenser från wienklassicismen och senare i synnerhet från Tjajkovskij och Grieg.

I februari 1884 fick Janne tag på Johann Christian Lobes verk Lehrbuch der musikalischen Composition, som han kallar Compositionslehre i ett brev till farbror Pehr. Om Sibelius plöjde igenom detta verk, fick han utomordentliga kunskaper i musikens teori för sin ålder. Snart höll Sibelius på att komponera en pianokvartett och en pianotrio enligt Lobes läror.

Komponeringen tog så mycket tid att skolframgången var i vågskålen. Janne fick goda vitsord i sådana ämnen som intresserade honom själv men försummade sina övriga studier. Släktens onda aningar till trots lyckades Janne bli student våren 1885, även om det blev en hel del noter i marginalerna av provpappret i matematik. Ett bevarat studentämne bevisar att Jannes skolfinska var rätt så bra och att han var särskilt intresserad av Gustav den tredjes regeringstid i Sverige.

I sina brev övervägde Sibelius apotekarens eller kontoristens karriär, men på uppmaning av sin morbror Axel Borg anmälde han sig till universitetet, juridiska fakulteten. Släkten ville inte heller förhindra Jannes musikintresse, varför den färska studenten fick skriva in sig också på musikinstitutet som extra elev.